Dea 175m2

Moguća izgradnja samo s zidom D2 ili D3