Dea 175m2

Visoki roh bau – 48.825*

Ključ u ruke – 77.000*

*Cijene su iskazane za zid D1, bez PDV-a